cetirinaks-10

ЦЕТИРИНАКС ТБ 10МГ 20БР АКТАВИС

0 out of 5 based on 0 customer ratings

Cetirinax 10 mg film-coated tablets
Цетиринакс 10 mg филмирани таблетки

Цетиризинов дихидрохлорид (Cetirizine dihydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с Цетиринакс, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помогц, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Цетиринакс и за какво де използва
2. Преди да приемете Цетиринакс.
3. Как да приемате Цетиринакс.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Цетиринакс.
6. Допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕТИРИНАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Цетиринакс съдържа активното вещество цетиризинов дихидрохлорид.
Цетиринакс е противоалергично лекарство.
Цетиринакс е показан при възрастни и деца над 6-годишна възраст:
– за облекчение на назалните и очните симптоми при сезонен и целогодишен алергичен ринит.
– за облекчение при хронична копривна треска (хронична идиопатична уртикария).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦЕТИРИНАКС

Не използвайте Цетиринакс:
– Ако сте с тежко бъбречно увреждане (тежка бъбречна недостатъчност и креатинов клирънс под 10 ml/min).
– Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество на Цитиринакс, към някоя от съставките, към хидроксизин или към други пиперазинови производни (подобни активни вещества на други лекарства)

Не приемайте Цитиринакс 10 mg таблетки:

– ако имате наследствено заболяване като галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малаосороция.

Обърнете специално внимание при употребата на Цетиринакс
Ако сте с бъбречна недостатъчност, моля помолете за съвет Вашия лекар; ако е необходимо ще приемате по-ниска доза. Вашият лекар ще определи новата доза. Ако сте с епилепсия или риск от конвулсии, трябва да помолите за съвет Вашия лекар.
В обичайни дози не са наблюдавани клинично значими взаимодействия на петиризин с алкохол (при концентрация на алкохол в кръвта 0,5 g/l. съответстваща на чаша вино). Въпреки това, както при всички антихистамини не се препоръчва едновременната употреба на алкохол.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Поради профила на цетиризин не се очакват взаимодействие с други лекарства.

Прием на Цетиринакс с храни и напитки
Храната не влияе забележимо върху абсорбцията на цетиризин.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Както при други лекарства употребата на Цетиринакс по време на бременност трябва да се избягва. Случайна употреба от бременни жени не би трябвало да води до увреждане на зародиша, но въпреки това употребата на лекарството трябва да се преустанови.

Цетиринакс е противопоказан при кърмачки, тъй като в кърмата се отделя цетиризин.

Шофиране и работа с машини
Клиничните проучвания не са показали нарушения на вниманието, бодростта и способността за шофиране след прием на цетиризин в препоръчваната доза. Ако възнамерявате да шофирате, да извършвате потенциално опасни дейности или да работите с машини, трябва да не превишавате препоръчваната доза. Внимателно преценете ефекта на лекарството.
Ако сте от групата на чувствителните пациенти, има вероятност да откриете, че едновременната употреба на алкохол или други средства с потискащ ефект върху нервната система, може да причини допълнително понижаване на вниманието и да повлияе на способността Ви да реагирате.

Важна информация относно някои от съставките на Цетиринакс
Филмираните таблетки Цетиринакс съдържат лактоза. АкоВашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари,консултирайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЦЕТИРИНАКС

Как и кога да приемате Цетиринакс?
Следвайте препоръките по-долу, освен ако Вашият лекар не Ви е дал други указания за употребата на Цетиринакс.

Спазвайте инструкциите, иначе Цетиринакс може да не бъде напълно ефективен.

Таблетките трябва да се приемат с чаша течност.

Възрастни и юноши над 12-годишна възраст:
10 mg веднъж дневно като 1 таблетка.

Деца от 6- до 12-годишна възраст:
5 mg два пъти дневно като половин таблетка два пъти дневно.

Пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане
При пациенти с умерено бъбречно увреждане, се препоръчва прием на 5 mg веднъж дневно.

Ако прецените, че ефекта на Цетиринакс е твърде слаб или прекалено силен, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Продължителност на лечението:
Продължителността на лечението зависи от вида, продължителността и повлияването на оплакванията Ви и се определя от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цетиринакс
Ако смятате, че сте предозирали Цетиринакс, моля уведомете Вашия лекар. Вашият лекар ще прецени какви мерки да се предприемат, ако са необходими.
След предозиране описаните по-долу нежелани реакции могат да сe случват с повишена честота. Наблюдавани са следните нежелани реакции: объркване, диария, замайване, умора, главоболие, неразположение, разширяване на зениците, сърбеж, безпокойство, успокояване, сънливост, ступор (вцепенение), необичайно ускорен сърдечен ритъм, треперене и задръжка на урина.

Ако сте пропуснали да приемете Цетиринакс
Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Цетиринакс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции са подредени в зависимост от честотата на тяхната проява по следния начин: (чести: от 1 пациент на 100 до 1 на 10, нечести: от 1 пациент на 1 000 до 1 на 100, редки: от 1 пациент на 10 000 до 1 на 1 000, много редки: по-малко от 1 на 10 000).

Нарушения на кръвта и лимфната система:
много редки: тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцити в кръвта)

– Цялото тяло:
чести: умора

– Сърдечни нарушения:
редки: тахикардия (учестен сърдечен пулс)

– Нарушения на очите:
чести: нарушение на акомодацията, замъглено зрение, неконтролирани движения на очите

– Стомашно-чревни нарушения
чести: сухота в устата, гадене, диария нечести: болка в корема

– Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:
нечести: астения (пълно изтощение), неразположение
редки:оток (подуване)

– Нарушения на имунната система:
редки: алергични реакции, някои от които тежки (много рядко)

– Чернодробни нарушения:
редки: нарушена чернодробна функция

– Изследвания:
редки: повишаване на теглото

– Нарушения на нервната система:
чести: замаяност, главоболие
нечести: парестезия (необичайни усещания по кожата)
редки: конвулсии, двигателни нарушения
много редки: синкоп, тремор (треперене), променен вкус.

– Психични нарушения:
чести: сънливост
нeчести: тревожност
редки: агресивност, обърканост, депресия, халюцинации, безсъние
много редки: тикове

– Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:
много редки: патологично отделяне на урина;

– Нарушения на дихателната система:
чести: фарингит, ринит

– Нарушения на кожата и подкожната тъкан:
нечести: сърбеж, обрив
редки: уртикария (копривна треска)
много редки: оток, фиксиран лекарствен обрив

Уведомете Вашия лекар, в случай на поява на някоя от посочените нежелани реакции.

При първите признаци на реакция на свръхчувствителност, спрете приема на Цетиринакс. Вашият лекар ще оцени тежестта и ще реши какви следващи мерки е необходимо да се предприемат.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЦЕТИРИНАКС
Съхранявайте на място недостъпно за деца.
При температура под 25°С.
Не използвайте Цетиринакс след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Цетиринакс

  • Активната съставка в една таблетка е цетиризинов дихидрохлорид 10.0 mg.
  • Другите съставки са: целулоза, микро кристали а, лактоза монохидрат, кросповидон, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат. Филмово покритие: хииромелоза, макрогол стеарат, целулоза, микрокристална. пропилен гликол, титанов диоксид (Е 171).

Как изглежда Цетиринакс и какво съдържа опаковката
Описание
Бели до почти бели, елипсовидни филмирани таблетки с размер 5.7 х 11.4 mm с делители а черта. От едната страна таблетките имат маркировка “С”, а на обратната “J” и “Е” от двете страни на делителната черта.

Опаковка
10 броя филмирани таблетки в блистер; по един и два блистера в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба
„Актавис” ЕАД
ул. “Атанас Дуков” № 29
1407, София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производители
Actavis hf.,
Reykjavikurvegur 78 IS-220
Hafnarfjordur
Исландия

Actavis UK Ltd.
Whiddon Valley
Barnstaple, Devon EX32 8NS Великобритания

Балканфарма – Дупница АД
ул. Самоковско шосе № 3
Дупница, България

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба. “Актавис” ЕАД
ул. ”Атанас Дуков” № 29
1407, София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Дата на последно одобрение на листовката
– Април 2009


6.70 лв.

Количество:
Сравни

Всички продукти от ACTAVIS
Категория: . Етикети: , .

Cetirinax 10 mg film-coated tablets
Цетиринакс 10 mg филмирани таблетки

Цетиризинов дихидрохлорид (Cetirizine dihydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с Цетиринакс, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помогц, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Цетиринакс и за какво де използва
2. Преди да приемете Цетиринакс.
3. Как да приемате Цетиринакс.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Цетиринакс.
6. Допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕТИРИНАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Цетиринакс съдържа активното вещество цетиризинов дихидрохлорид.
Цетиринакс е противоалергично лекарство.
Цетиринакс е показан при възрастни и деца над 6-годишна възраст:
– за облекчение на назалните и очните симптоми при сезонен и целогодишен алергичен ринит.
– за облекчение при хронична копривна треска (хронична идиопатична уртикария).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦЕТИРИНАКС

Не използвайте Цетиринакс:
– Ако сте с тежко бъбречно увреждане (тежка бъбречна недостатъчност и креатинов клирънс под 10 ml/min).
– Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество на Цитиринакс, към някоя от съставките, към хидроксизин или към други пиперазинови производни (подобни активни вещества на други лекарства)

Не приемайте Цитиринакс 10 mg таблетки:

– ако имате наследствено заболяване като галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малаосороция.

Обърнете специално внимание при употребата на Цетиринакс
Ако сте с бъбречна недостатъчност, моля помолете за съвет Вашия лекар; ако е необходимо ще приемате по-ниска доза. Вашият лекар ще определи новата доза. Ако сте с епилепсия или риск от конвулсии, трябва да помолите за съвет Вашия лекар.
В обичайни дози не са наблюдавани клинично значими взаимодействия на петиризин с алкохол (при концентрация на алкохол в кръвта 0,5 g/l. съответстваща на чаша вино). Въпреки това, както при всички антихистамини не се препоръчва едновременната употреба на алкохол.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Поради профила на цетиризин не се очакват взаимодействие с други лекарства.

Прием на Цетиринакс с храни и напитки
Храната не влияе забележимо върху абсорбцията на цетиризин.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Както при други лекарства употребата на Цетиринакс по време на бременност трябва да се избягва. Случайна употреба от бременни жени не би трябвало да води до увреждане на зародиша, но въпреки това употребата на лекарството трябва да се преустанови.

Цетиринакс е противопоказан при кърмачки, тъй като в кърмата се отделя цетиризин.

Шофиране и работа с машини
Клиничните проучвания не са показали нарушения на вниманието, бодростта и способността за шофиране след прием на цетиризин в препоръчваната доза. Ако възнамерявате да шофирате, да извършвате потенциално опасни дейности или да работите с машини, трябва да не превишавате препоръчваната доза. Внимателно преценете ефекта на лекарството.
Ако сте от групата на чувствителните пациенти, има вероятност да откриете, че едновременната употреба на алкохол или други средства с потискащ ефект върху нервната система, може да причини допълнително понижаване на вниманието и да повлияе на способността Ви да реагирате.

Важна информация относно някои от съставките на Цетиринакс
Филмираните таблетки Цетиринакс съдържат лактоза. АкоВашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари,консултирайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЦЕТИРИНАКС

Как и кога да приемате Цетиринакс?
Следвайте препоръките по-долу, освен ако Вашият лекар не Ви е дал други указания за употребата на Цетиринакс.

Спазвайте инструкциите, иначе Цетиринакс може да не бъде напълно ефективен.

Таблетките трябва да се приемат с чаша течност.

Възрастни и юноши над 12-годишна възраст:
10 mg веднъж дневно като 1 таблетка.

Деца от 6- до 12-годишна възраст:
5 mg два пъти дневно като половин таблетка два пъти дневно.

Пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане
При пациенти с умерено бъбречно увреждане, се препоръчва прием на 5 mg веднъж дневно.

Ако прецените, че ефекта на Цетиринакс е твърде слаб или прекалено силен, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Продължителност на лечението:
Продължителността на лечението зависи от вида, продължителността и повлияването на оплакванията Ви и се определя от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цетиринакс
Ако смятате, че сте предозирали Цетиринакс, моля уведомете Вашия лекар. Вашият лекар ще прецени какви мерки да се предприемат, ако са необходими.
След предозиране описаните по-долу нежелани реакции могат да сe случват с повишена честота. Наблюдавани са следните нежелани реакции: объркване, диария, замайване, умора, главоболие, неразположение, разширяване на зениците, сърбеж, безпокойство, успокояване, сънливост, ступор (вцепенение), необичайно ускорен сърдечен ритъм, треперене и задръжка на урина.

Ако сте пропуснали да приемете Цетиринакс
Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Цетиринакс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции са подредени в зависимост от честотата на тяхната проява по следния начин: (чести: от 1 пациент на 100 до 1 на 10, нечести: от 1 пациент на 1 000 до 1 на 100, редки: от 1 пациент на 10 000 до 1 на 1 000, много редки: по-малко от 1 на 10 000).

Нарушения на кръвта и лимфната система:
много редки: тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцити в кръвта)

– Цялото тяло:
чести: умора

– Сърдечни нарушения:
редки: тахикардия (учестен сърдечен пулс)

– Нарушения на очите:
чести: нарушение на акомодацията, замъглено зрение, неконтролирани движения на очите

– Стомашно-чревни нарушения
чести: сухота в устата, гадене, диария нечести: болка в корема

– Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:
нечести: астения (пълно изтощение), неразположение
редки:оток (подуване)

– Нарушения на имунната система:
редки: алергични реакции, някои от които тежки (много рядко)

– Чернодробни нарушения:
редки: нарушена чернодробна функция

– Изследвания:
редки: повишаване на теглото

– Нарушения на нервната система:
чести: замаяност, главоболие
нечести: парестезия (необичайни усещания по кожата)
редки: конвулсии, двигателни нарушения
много редки: синкоп, тремор (треперене), променен вкус.

– Психични нарушения:
чести: сънливост
нeчести: тревожност
редки: агресивност, обърканост, депресия, халюцинации, безсъние
много редки: тикове

– Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:
много редки: патологично отделяне на урина;

– Нарушения на дихателната система:
чести: фарингит, ринит

– Нарушения на кожата и подкожната тъкан:
нечести: сърбеж, обрив
редки: уртикария (копривна треска)
много редки: оток, фиксиран лекарствен обрив

Уведомете Вашия лекар, в случай на поява на някоя от посочените нежелани реакции.

При първите признаци на реакция на свръхчувствителност, спрете приема на Цетиринакс. Вашият лекар ще оцени тежестта и ще реши какви следващи мерки е необходимо да се предприемат.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЦЕТИРИНАКС
Съхранявайте на място недостъпно за деца.
При температура под 25°С.
Не използвайте Цетиринакс след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Цетиринакс

  • Активната съставка в една таблетка е цетиризинов дихидрохлорид 10.0 mg.
  • Другите съставки са: целулоза, микро кристали а, лактоза монохидрат, кросповидон, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат. Филмово покритие: хииромелоза, макрогол стеарат, целулоза, микрокристална. пропилен гликол, титанов диоксид (Е 171).

Как изглежда Цетиринакс и какво съдържа опаковката
Описание
Бели до почти бели, елипсовидни филмирани таблетки с размер 5.7 х 11.4 mm с делители а черта. От едната страна таблетките имат маркировка “С”, а на обратната “J” и “Е” от двете страни на делителната черта.

Опаковка
10 броя филмирани таблетки в блистер; по един и два блистера в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба
„Актавис” ЕАД
ул. “Атанас Дуков” № 29
1407, София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производители
Actavis hf.,
Reykjavikurvegur 78 IS-220
Hafnarfjordur
Исландия

Actavis UK Ltd.
Whiddon Valley
Barnstaple, Devon EX32 8NS Великобритания

Балканфарма – Дупница АД
ул. Самоковско шосе № 3
Дупница, България

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба. “Актавис” ЕАД
ул. ”Атанас Дуков” № 29
1407, София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Дата на последно одобрение на листовката
– Април 2009

Прочети цялото описание

Отзиви

Все още няма отзиви

Напиши пръв отзив за “ЦЕТИРИНАКС ТБ 10МГ 20БР АКТАВИС”

Как ще оцените продукта ЦЕТИРИНАКС ТБ 10МГ 20БР АКТАВИС? *

Други продукти от "ACTAVIS"

Гарантиран контрол на качеството

Бърза доставка до дома или офиса

Сигурност на личните данни и плащанията

Купи на изплащане стоки над 50 лв.

100% връщане на парите при рекламация

Консултация онлайн или по телефона

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам.

Безплатна доставка за поръчка над 150.00 лв.

×